Stowarzyszenie NAZARET im. Św. Filipa Neri

ul. ŚW. Filipa Neri 1, 77-100 Bytów  NIP 842-16-07-471

KOMUNIKAT

 2020-03-16 10:33:47  |  Maciej Horbacz  |      

Stowarzyszenie „NAZARET” im. Św. Filipa Neri w Bytowie informuje, że w związku z nadzwyczajną sytuacją spowodowaną zagrożeniem epidemiologicznym, jak również wejściem w życie ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2020r poz 374), w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa osobom zakwalifikowanym do udziału w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 (POPŻ) Stowarzyszenie „NAZARET” im.Św.Filipa Neri w Bytowie informuje, że tymczasowo wstrzymuje realizację warsztatów prowadzonych w ramach działań towarzyszących oraz wydawanie żywności do czasu odwołania bezpośredniego zagrożenia zakażeniem."