O nas

dodano dnia: 2017-08-28 13:18:05  przez: Maciej Horbacz

Stowarzyszenie „Nazaret” im św. Filipa Neri jest Organizacją Pożytku Publicznego, które istnieje od 29 września 2001r. Jest organizacją katolicką działającą przy Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Bytowie.
Krajowy Rejestr Sądowy – nr KRS: 0000085599
Główny Urząd Statystyczny – nr REGON: 771522483
Urząd Skarbowy – nr NIP: 842-16-07-471
numer konta bankowego:  Pekao S.A I oddział Bytów: 60 1240 3783 1111 0000 4089 1488
adres email: stowarzyszenienazaret@wp.pl
 
CELE STOWARZYSZENIA:
1. wszechstronny i możliwie najpełniejszy rozwój członków i uczestników Stowarzyszenia
2. wychowanie dzieci i młodzieży do odpowiedzialności oraz osiągnięcia dojrzałości chrześcijańskiej
3. budowanie wśród dzieci i młodzieży autorytetu rodziców i wychowawców, kształtowanie postaw zaufania i szacunku
4. wspomaganie rodzin w zadaniach wychowawczych oraz w ich samorealizacji
5. praca z osobami niepełnosprawnymi oraz rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających osobom niepełnosprawnym
6. działalność dobroczynna na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i patologicznych
7. działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży
8. działalność kulturalna wśród dzieci i młodzieży
9. przyczynianie się do rozwoju kultu religijnego wśród dzieci, młodzieży i rodzin

SKŁAD ZARZĄDU:
Maciej Horbacz – prezes zarządu
Wioletta Warmijak – wiceprezes zarządu
Joanna Główczewska – członek zarządu
Ewa Stopa – członek zarządu
ks. Krzysztof Szary – asystent kościelny