Warsztaty edukacji ekonomicznej - program POPŻ Podprogram 2021

dodano dnia: 2022-08-18 18:12:50  przez: Maciej Horbacz

Dnia 25 sierpnia 2022 r. w sali szkoleniowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytowie odbędą się warsztaty edukacji ekonomicznej w ramach działań towarzyszących dystrybucji żywności w ramach programu POPŻ Podprogram 2021.

Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:
- zapoznanie ze sposobem kalkulowania przychodów i wydatków na podstawie własnego gospodarstwa domowego, pozwalających na właściwe gospodarowanie środkami finansowymi w ramach dostępnego budżetu.
- omówienie sytuacji kryzysowych i wskazanie sposobów na wyjście z nich.

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:
- potrafią nazwać poszczególne pozycje w budżecie domowym, określić ich wysokość, stwierdzić co ma na nie wpływ i odpowiednio zaplanować swoje wydatki uwzględniając stałe przychody,
- poznają nowe sposoby na wprowadzanie oszczędności w swoim gospodarstwie domowym (dzięki pracy w grupie i wymianie doświadczeń).

Uczestnikami warsztatów mogą być tylko i wyłącznie osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach POPŻ tj. dla których wystawiono skierowania do otrzymania pomocy.
OSOBY CHĘTNE DO UDZIAŁU W WARSZTATACH PROSZĘ O KONTAKT Z PRACOWNIKIEM SOCJALNYM.


W ramach działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w Podprogram 2021

w dniu 25.08.2022 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bytowie w godzinach 9.00-13.15 odbyły się warsztaty ekonomiczne.

W ramach warsztatów udział wzięło 24 uczestników.