Kwalifikacja osób/rodzin do POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021

dodano dnia: 2022-01-18 09:33:09  przez: Maciej Horbacz

Kwalifikacja osób/rodzin do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
 Podprogram 2021

Stowarzyszenie „NAZARET” im. Św. Filipa Neri we współpracy
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bytowie
informuje, że :

rozpoczyna kwalifikacje rodzin i osób
 do otrzymania żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021

 

Pomoc w formie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ) 2014-2020 współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów mogą otrzymywać osoby/rodziny, których miesięczny dochód netto nie przekracza 220% odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj.:

·       1 707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej – kryterium dochodowe od 01.01.2022r.

·       1 320,00 zł dla osoby w rodzinie – kryterium dochodowe od 01.01.2022r. 

Podane kwoty są maksymalne, a ich przekroczenie automatycznie wyklucza osobę zainteresowaną z przyznania wyżej wymienionej pomocy.

Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021
prosimy o skontaktowanie się z  Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bytowie.

Nr telefonu : 59 822 51 01 e- mail : mops-bytow@wp.pl