Działania towarzyszące

dodano dnia: 2017-08-28 13:28:50  przez: Maciej Horbacz

Stowarzyszenie „ NAZARET ” im. Filipa Neri w Bytowie informuje, że w zakresie działań towarzyszących niefinansowych osoby bezdomne zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach POPŻ Podprogram 2016  mogą skorzystać z :
- kąpieli przy ul. Przemysłowej 38/17  w każdy wtorek oraz piątek tygodnia w godz. 1300-1500
- ogrzewalni przy ul. Przemysłowej 38/17 od 1 października 2016 r. do 31 marca 2017 r.
we wszystkie dni tygodnia w godzinach 1800 – 8 00
- poradnictwa ( socjalnego, prewencyjnego, edukacji prozdrowotnej ) w okresie od
1 października 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. o terminach spotkań osoby bezdomne będą informowane osobiście.
Stowarzyszenie „ NAZARET ” we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bytowie informuje także, że  zakresie działań towarzyszących niefinansowanych  osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach POPŻ Podprogram 2016, mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bytowie przy ul. Miłej 26a w każdy czwartek od godz. 900 do 1800  po wcześniejszym uzgodnieniu wizyty z pracownikiem socjalnym lub telefonicznie pod numerem (59) 822 51 01.