Stowarzyszenie NAZARET im. Św. Filipa Neri

ul. ŚW. Filipa Neri 1, 77-100 Bytów  NIP 842-16-07-471

Działania towarzyszące niefinansowane w ramach POPŻ Podprogram 2019

 2020-01-27 00:00:00  |  Maciej Horbacz  |      

Stowarzyszenie „NAZARET” im. Św. Filipa Neri we współpracy
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bytowie informuje, że w zakresie działań towarzyszących niefinansowanych  osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach POPŻ  Podprogram 2019, mogą skorzystać z :

- konsultacji psychologicznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Bytowie  w każdy wtorek od 8.00 do 18.00 po wcześniejszym uzgodnieniu wizyty z pracownikiem socjalnym.