Stowarzyszenie NAZARET im. Św. Filipa Neri

ul. ŚW. Filipa Neri 1, 77-100 Bytów  NIP 842-16-07-471

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE NIEFINANSOWE

 2017-09-14 00:00:00  |  Maciej Horbacz  |      

Działania towarzyszące niefinansowe realizowane w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 współfinansowanego przez EUROPEJSKI  FUNDUSZ POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM
Podprogram 2017

 

Stowarzyszenie „ NAZARET ” im. św. Filipa Neri informuje, że w zakresie działań towarzyszących niefinansowanych  osoby bezdomne zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach POPŻ  Podprogram 2017, mogą skorzystać z :

- kąpieli przy ul. Przemysłowej 38/17  w każdy wtorek oraz piątek tygodnia w godz. 1300-1500

- ogrzewalni przy ul. Przemysłowej 38/17 od 01.10.2017r. do 31.04.2018 r. we wszystkie dni tygodnia w godzinach 1800 – 8 00

- poradnictwa socjalnego w okresie od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r. o terminach spotkań osoby bezdomne będą informowane osobiście.

Stowarzyszenie „ NAZARET ” im. św. Filipa Neri we współpracy
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bytowie informuje, że w zakresie działań towarzyszących niefinansowanych  osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach POPŻ Podprogram 2017, mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bytowie przy ul. Miłej 26a
w każdy poniedziałek oraz środę tygodnia w godz. 800 do 1200  po wcześniejszym uzgodnieniu wizyty z pracownikiem socjalnym lub telefonicznie pod numerem
 (59) 822 51 01.

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskie
j w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym