Warsztaty przeciwdziałania marnowaniu żywności w ramach programu Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020

dodano dnia: 2021-09-20 13:43:53  przez: Maciej Horbacz

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Zapraszamy do udziału w warsztatach dotyczących przeciwdziałania marnowaniu żywności realizowanych
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:

  • uświadomienie prawidłowego postępowania z żywnością podczas zakupów, przechowywania w domu w celu niemarnowania żywności,
  • zapoznanie uczestników ze sposobami przechowywania żywności i jej przygotowywania w celu ograniczenia straty wartości odżywczych.

HAMNONOGRAM

23.09.2021 r.
godz. 9.00-11.00  program edukacyjny dotyczący przeciwdziałania marnowaniu żywności
godz. 11.15-13.15 program edukacyjny dotyczący przeciwdziałania marnowaniu żywności

Warsztaty odbędą się w :

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bytowie

Uczestnikami warsztatów mogą być tylko i wyłącznie osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, tj. dla których wystawiono skierowania do otrzymania pomocy.

 

Zgłoszenia na warsztaty przyjmują pracownicy socjalni.