Stowarzyszenie NAZARET im. Św. Filipa Neri

ul. ŚW. Filipa Neri 1, 77-100 Bytów  NIP 842-16-07-471

Aktualizacja nr 2 wytycznych z dnia 31.01.2020 - Podprogram 2019

 2020-03-04 21:02:37  |  Maciej Horbacz  |      

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Po […]


Aktualizacja wytycznych z dnia 31.01.2020 - Podprogram 2019

 2020-03-04 20:58:42  |  Maciej Horbacz  |      

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2019


Działania towarzyszące finansowane w ramach POPŻ Podprogram 2019 - Warsztaty kulinarne

 2020-02-13 00:00:00  |  Maciej Horbacz  |      

WARSZTATY kulinarne W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

PODPROGRAM 2019

Program Operacyjny Pomo […]


Wydawanie żywności w ramach POPŻ Podprogram 2019

 2020-02-09 00:00:00  |  Maciej Horbacz  |      

Stowarzyszenie „Nazaret” im. Św.Filpa Neri w Bytowie
 informuje, że w budynku magazynowym przy ul. Miłej 26 w Bytowie

odbędzie się wyda […]


Wydawanie żywności w ramach POPŻ Podprogram 2019

 2020-01-28 00:00:00  |  Maciej Horbacz  |      

Stowarzyszenie „Nazaret” im. Św.Filpa Neri w Bytowie
 informuje, że w budynku magazynowym przy ul. Miłej 26 w Bytowie

odbędzie się wyda […]


Działania towarzyszące niefinansowane w ramach POPŻ Podprogram 2019

 2020-01-27 00:00:00  |  Maciej Horbacz  |      

Stowarzyszenie „NAZARET” im. Św. Filipa Neri we współpracy
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bytowie informuje, że w zakresie działań […]


Działania towarzyszące niefinansowane w ramach POPŻ Podprogram 2019

 2020-01-20 00:00:00  |  Maciej Horbacz  |      

Stowarzyszenie „NAZARET” im. Św. Filipa Neri we współpracy
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bytowie informuje, że w zakresie działań […]


RODO-POPŻ Podprogram 2019

 2020-01-17 00:00:00  |  Maciej Horbacz  |      

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

 


PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

 2020-01-13 00:00:00  |  Maciej Horbacz  |      

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM< […]


Przekaż 1 %

 2020-01-01 00:00:00  |  Maciej Horbacz  |      

Zarząd Stowarzyszenia Nazaret im. Św. Filipa Neri informuje, że Stowarzyszenie jest na liście Organizacji Pożytku Publicznego uprawnionych do pozyskiwania 1% od podatku za rok 2 […]