Stowarzyszenie NAZARET im. Św. Filipa Neri

ul. ŚW. Filipa Neri 1, 77-100 Bytów  NIP 842-16-07-471

WARSZTATY DIETETYCZNO-ŻYWIENIOWE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2019

 2020-05-10 00:00:00  |  Maciej Horbacz  |      

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Zapraszamy do udziału w warsztatach dietetyczno-żywieniowych realizowanych
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji
w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:

  • Przekazania wiedzy dotyczącej zasad zdrowego żywienia

 

28.05.2020 r.
godz. 9.00-11.00 warsztat dietetyczno-żywieniowy
godz. 11.15-13.15 warsztat dietetyczno-żywieniowy

Warsztaty odbędą się w :

 

 

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bytowie

 

Uczestnikami warsztatów mogą być tylko i wyłącznie osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, tj. dla których wystawiono skierowania do otrzymania pomocy.

 

Zgłoszenia na warsztaty przyjmują pracownicy socjalni.