Stowarzyszenie NAZARET im. Św. Filipa Neri

ul. ŚW. Filipa Neri 1, 77-100 Bytów  NIP 842-16-07-471

Ministerialna nagroda dla Stowarzyszenia

 2019-11-22 00:00:00  |  Maciej Horbacz  |      

21 listopada 2019r ogłoszono listę nagrodzonych i wyróżnionych  za wybitne, nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej.

Do konkursu organizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej po weryfikacji merytorycznej zakwalifikowano 142 wnioski o nagrody, w tym 47 o przyznanie nagrody w kategorii indywidualnej i 89 w kategorii zespołowej.

Minister  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał 12 nagród pieniężnych, w tym  5 nagród  indywidualnych i 7 nagród zespołowych oraz 11 wyróżnień w formie listów gratulacyjnych,
w tym 5 listów gratulacyjnych indywidualnych i 6 listów gratulacyjnych zespołowych.

Miło nam poinformować,  że Stowarzyszenie NAZARET im. św. Filipa Neri w Bytowie zdobyło jedną z nagród zespołowych.

Wdzięczni za  docenienie naszej pracy dziękujemy Zarządowi Stowarzyszenia, wszystkim członkom, wolontariuszom i współpracownikom za ciężką i owocną  pracę, bez której  nie moglibyśmy zrealizować wszystkich zadań tych zaplanowanych i czasem niespodziewanych wymagających natychmiastowej reakcji, aby pomóc potrzebującym. Dziękujemy równieź dobrodziejom, bez których działanie Stowarzyszenia nie byłoby tak owocne.

Nagrodę z rąk pana Marcina Zielenieckiego - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej i przedstawicieli kapituły konkursowej odebrał p. Maciej Horbacz – prezes
i p. Joanna Główczewska - członek zarządu. W tej uroczystej gali odbywającej się w gmachu ministerstwa towarzyszył nam również przedstawiciel władz samorządowych wiceburmistrz Bytowa
p. Mateusz Oszmaniec. Dziękujemy za wsparcie i obecność.

Ciesząc się nagrodą zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy chcieliby wspomóc naszą działalność.