Stowarzyszenie NAZARET im. Św. Filipa Neri

ul. ŚW. Filipa Neri 1, 77-100 Bytów  NIP 842-16-07-471

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 2019-09-03 17:40:29  |  Maciej Horbacz  |      

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie oraz Stowarzyszenie NAZARET im. Św. Filipa Neri informują, że w dniu 02 września br. otrzymali informację, w którym
z przykrością poinformowano, iż rozpoczęcie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 opóźni się o kilka miesięcy.

Powodem jest unieważnienie przeprowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) przetargu na dostarczanie żywności.

Jak wynika z treści informacji kilku przedsiębiorców odwołało się od wyników postępowania, wskazując formalne błędy w procedurze. Krajowa Izba Odwoławcza przychyliła się do wniosku, uznając, że błędy, które pojawiły się w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez KOWR, mogły wpłynąć na jego wyniki. KOWR został zobowiązany do anulowania całego procesu przetargowego.

W zaistniałej sytuacji konieczne jest przeprowadzenie nowego przetargu.

Zakładając jego ogłoszenie na koniec sierpnia lub początek września 2019, dostawy produktów do magazynów rozpoczną się dopiero w grudniu br. lub nawet w styczniu 2020 r.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 13 sierpnia br. zaktualizowało Wytyczne na Podprogram 2019, które to działanie jest pierwszym krokiem, by KOWR mógł ogłosić ponownie przetarg.

Zgodnie z wytycznymi został też przedłużony o 1 miesiąc okres dostaw i dystrybucji, czyli do czerwca 2020 r.