Stowarzyszenie NAZARET im. Św. Filipa Neri

ul. ŚW. Filipa Neri 1, 77-100 Bytów  NIP 842-16-07-471

PRZYSZŁOŚĆ W NASZYCH RĘKACH

 2019-07-24 21:03:13  |  Maciej Horbacz  |      

Zapraszamy do udziału w projekcie:

"Przyszłość w naszych rękach"

- wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin

Projekt wspólfinansowany przez Wojewodę Pomorskiego oraz Stowarzyszenie "NAZARET" im. Świętego Filipa Neri

             W ramach projektu oferujemy wsparcie w formie:

  • indywidualnych konsultacji psychologicznych
  • indywidualnych konsultacji prawnych
  • uczestnictwa w grupie wsparcia
  • udział w wydarzeniu kulturalnym (wyjście do muzeum)
  • spotkanie z wizażystą, fryzjerem,
  • sesja fotograficzna zakończona wydaniem kalendarzy
  • spotkanie integracyjne

 

            Realizacja projektu w okresie lipiec – grudzień 2019r.

 

            Czekamy właśnie na Ciebie!!

 

                                           Szczegółowie informacje MOPS Bytów pok. 9 tel 59 822 51 01 wew. 30