Stowarzyszenie NAZARET im. Św. Filipa Neri

ul. ŚW. Filipa Neri 1, 77-100 Bytów  NIP 842-16-07-471

Wydawanie żywności Pomoc Żywnościowa TERMIN DODATKOWY

 2019-01-24 17:44:03  |  Maciej Horbacz  |      

Stowarzyszenie „NAZARET” im.Św.Filipa Neri w Bytowie
 informuje, że w budynku magazynowym przy ul. Miłej 26 w Bytowie

odbędzie się wydawanie żywności osobom posiadającym skierowanie
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego
 z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Harmonogram

28 stycznia 2019r.

godz. 13.00 – 15.00

Wydawanie żywności dla osób, które nie odebrały żywności w terminie

 22-23 stycznia 2019r.