Stowarzyszenie NAZARET im. Św. Filipa Neri

ul. ŚW. Filipa Neri 1, 77-100 Bytów  NIP 842-16-07-471

WARSZTATY KULINARNE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2018

 2018-09-06 17:17:20  |  Maciej Horbacz  |      

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Zapraszamy do udziału w warsztatach kulinarnych realizowanych
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018

Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji
w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:

  • Wskazanie różnych możliwości przygotowania potraw z wykorzystaniem produktów otrzymywanych w ramach pomocy żywnościowej POPŻ,

 

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:

  • jak efektywniej wykorzystać produkty otrzymywane w ramach pomocy żywnościowej,
  • jak przygotować smaczne i pożywne posiłki z zastosowaniem ww. produktów,
  •  

19.09.2018 r.
godz. 8.15-10.15    warsztat kulinarny
godz. 10.30-12.30  warsztat kulinarny

Warsztaty odbędą się w :

Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
im. Dzieci Europy ul. Styp-Rekowskiego 2a

Uczestnikami warsztatów mogą być tylko i wyłącznie osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, tj. dla których wystawiono skierowania do otrzymania pomocy.

Zgłoszenia na warsztaty przyjmują pracownicy socjalni.