Stowarzyszenie NAZARET im. Św. Filipa Neri

ul. ŚW. Filipa Neri 1, 77-100 Bytów  NIP 842-16-07-471

Rozważania Filipiadowe

 2018-05-14 20:49:04  |  Maciej Horbacz  |      

Tegoroczne rozważania pod tytułem "Spotkania ze świętymi" w czasie mszy filipiadowych poprowadzi ks. prof. nadzw. dr hab. Ryszard Kozłowski COr..

Podzas Filipady zakupić będzie można książki ks. Ryszarda "Spotkania ze świętymi" oraz "Radość chrześcijańska. Spotkania ze św. Filipem Neri".

Książki bedzie można nabyć obok dzwonnicy razem z filipiadowymi Cegiełkami. Zachęcamy do poszerzania swoich horyzontów myślowych  i wspierania pomocy dzieciom.