Stowarzyszenie NAZARET im. Św. Filipa Neri

ul. ŚW. Filipa Neri 1, 77-100 Bytów  NIP 842-16-07-471

WARSZTATY NIEMARNOWANIA ŻYWNOŚCI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

 2018-04-10 00:00:00  |  Maciej Horbacz  |      

WARSZTATY NIEMARNOWANIA ŻYWNOŚCI  W RAMACH
 PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

PODPROGRAM 2017

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Zapraszamy do udziału w warsztatach niemarnowania żywności  realizowanych w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:

 

  • uświadomienie prawidłowego postępowania z żywnością podczas zakupów, przechowywania w domu w celu niemarnowania żywności,
  •  zapoznanie uczestników ze sposobami przechowywania żywności i jej przygotowywania w celu ograniczenia straty wartości odżywczych.

HARMONOGRAM:

16.04.2018 r.
godz. 10.00-12.00 program edukacyjny dotyczący zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności

godz.12.30-14.30 program edukacyjny dotyczący zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności

Uczestnikami warsztatów mogą być tylko i wyłącznie osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, tj. dla których wystawiono skierowania do otrzymania pomocy.

Zgłoszenia na warsztaty przyjmują pracownicy socjalni.