Stowarzyszenie NAZARET im. Św. Filipa Neri

ul. ŚW. Filipa Neri 1, 77-100 Bytów  NIP 842-16-07-471

Wydawanie żywności Pomoc Żywnościowa

 2018-01-31 18:16:10  |  Maciej Horbacz  |      

Stowarzyszenie „ NAZARET ” im. św. Filipa Neri w Bytowie
 informuje, że w dniach :

06.02.2018r. oraz 07.02.2018r.

w godzinach od 9.00-15.00

w budynku magazynowym przy ul. Miłej 26 w Bytowie

odbędzie się wydawanie żywności osobom posiadającym skierowanie,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego
 z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Podprogram 2017

 

UWAGA!!! W przypadku  braku możliwości osobistego odebrania żywności  osoba odbierająca winna posiadać upoważnienie podpisane w obecności pracownika socjalnego.

DRUKI UPOWAŻNIEŃ  DOSTĘPNE SĄ W SIEDZIBIE MOPS W BYTOWIE

Napisz komentarz: