Artykuł pochodzi ze stronny
Stowarzyszenie NAZARET im. Św. Filipa Neri

WARSZTATY KULINARNE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2019

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Zapraszamy do udziału w warsztatach kulinarnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:

HARMONOGRAM:

29.06.2020r.

godz. 9.00-11.00 praktyczne warsztaty kulinarne
godz. 11.15-13.15 praktyczne warsztaty kulinarne

Uczestnikami warsztatów mogą być tylko i wyłącznie osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, tj. dla których wystawiono skierowania do otrzymania pomocy. Zgłoszenia na warsztaty przyjmują pracownicy socjalni.

data publikacji: 2020-06-23 00:00:00