Artykuł pochodzi ze stronny
Stowarzyszenie NAZARET im. Św. Filipa Neri

Wydawanie żywności w maju w ramach POPŻ Podprogram 2019

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się patogenu i ograniczeniem ryzyka zakażenia koronawirusem, informujemy, że wydawanie żywności w maju 2020 r. następować będzie przy zachowaniu środków ostrożności
i zapewnieniu bezpieczeństwa.

Osobom samotnym, niepełnosprawnym i innym, które są szczególnie narażone na zakażenie się, paczki żywnościowe zostaną dostarczone bezpośrednio do ich domów przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Pozostałym osobom będziemy wydawać paczki żywnościowe w tym samym miejscu, osoby zakwalifikowane informowane są telefonicznie o terminie odbioru żywności.

Wszystkie osoby umówione zostały na określone godziny, w 15 minutowych odstępach, by uniknąć gromadzenia się na placu przed, jak i w samym budynku, przy zachowaniu zasad higieny i unikaniu bezpośredniego, bliskiego kontaktu z innymi osobami.
Na czas trwania epidemii podpis na kartotece składa pracownik Stowarzyszenia.

data publikacji: 2020-05-04 00:00:00