Artykuł pochodzi ze stronny
Stowarzyszenie NAZARET im. Św. Filipa Neri

Działania towarzyszące finansowane w ramach POPŻ Podprogram 2019 - Warsztaty kulinarne

WARSZTATY kulinarne W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

PODPROGRAM 2019

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Zapraszamy do udziału w warsztatach kulinarnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:

HARMONOGRAM:

25.02.2020r.

godz. 8.00-10.00 praktyczne warsztaty kulinarne
godz. 10.15-12.15 praktyczne warsztaty kulinarne

Uczestnikami warsztatów mogą być tylko i wyłącznie osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, tj. dla których wystawiono skierowania do otrzymania pomocy. Zgłoszenia na warsztaty przyjmują pracownicy socjalni.

data publikacji: 2020-02-13 00:00:00