Artykuł pochodzi ze stronny
Stowarzyszenie NAZARET im. Św. Filipa Neri

EFEKTY PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2018

PODPROGRAM 2018 – efekty

 

  1. Stowarzyszenie „NAZARET” im. św. Filipa Neri w Bytowie z terenu województwa Pomorskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Chojnicach realizowało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinasowany
    z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej
    oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2018 – czerwiec 2019.

 

  1. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

 

  1. Pomoc żywnościowa trafiła do 1.332 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
    z terenu województwa pomorskiego.

4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

o 63,96660 ton żywności;

o 13.000 paczek żywnościowych;

 

5. W ramach Podprogramu 2018 dla 98 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono  7 warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących:

• Żywieniowo-dietetyczne­ -  4 spotkania  dla 54 uczestników

• Kulinarne - 4 spotkania dla 44 uczestników

 

 

data publikacji: 2019-07-01 20:34:20