Artykuł pochodzi ze stronny
Stowarzyszenie NAZARET im. Św. Filipa Neri

WARSZTATY KULINARNE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2018

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Zapraszamy do udziału w warsztatach kulinarnych realizowanych
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018

Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji
w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:

08.05.2019 r.
godz. 9.30-11.30    warsztat kulinarny
godz. 12.00-14.00  warsztat kulinarny

Warsztaty odbędą się w :

Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
im. Dzieci Europy ul. Styp-Rekowskiego 2a/ sala 302

Uczestnikami warsztatów mogą być tylko i wyłącznie osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, tj. dla których wystawiono skierowania do otrzymania pomocy.

Zgłoszenia na warsztaty przyjmują pracownicy socjalni.

data publikacji: 2019-04-27 00:00:00