Artykuł pochodzi ze stronny
Stowarzyszenie NAZARET im. Św. Filipa Neri

PODPROGRAM 2017 – efekty

  1. Stowarzyszenie „NAZARET” im. św. Filipa Neri w Bytowie z terenu województwa Pomorskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Chojnicach realizowało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinasowany
    z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej
    oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2017 – czerwiec 2018.

 

  1. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

 

3. Pomoc żywnościowa trafiła do 1.362 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
z terenu województwa pomorskiego.

4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

o 70,39303 ton żywności;

o 12.450 paczek żywnościowych;

5. W ramach Podprogramu 2017 dla 91 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono  7 warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących:

• Żywieniowe -  2 spotkania  dla 29 uczestników

• Kulinarne - 3 spotkania dla 39 uczestników

• Niemarnowanie żywności - 2 spotkania dla 23 uczestników

 

data publikacji: 2018-07-15 00:00:00