Artykuł pochodzi ze stronny
Stowarzyszenie NAZARET im. Św. Filipa Neri

Kwalifikacja rodzin i osób do otrzymania żywności z Programu POPŻ Podprogram 2018

Stowarzyszeniem „NAZARET” im. św. Filipa Neri we współpracy
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bytowie

informuje, że :

Od 6 sierpnia 2018 r. rozpoczyna kwalifikacje rodzin i osób
 do otrzymania żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018

Pomoc w formie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ) 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów mogą otrzymywać osoby/rodziny, których miesięczny dochód netto nie przekracza 200% odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj.:

 

 

 

Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 zobowiązane są zgłaszać się do pracowników socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bytowie
w celu sprawdzenia sytuacji dochodowej i ewentualnego zakwalifikowania do otrzymania powyższej pomocy.

 

Osoby zainteresowane muszą wypełnić oświadczenie o dochodzie swojej rodziny netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia.

 

UWAGA !!!

Osoby, które korzystały we wcześniejszych latach z w/w pomocy również są zobowiązane do ponownego złożenia oświadczenia.

Dodatkowe informacje pod nr : 59 822 51 01

data publikacji: 2018-08-02 00:00:00