Artykuł pochodzi ze stronny
Stowarzyszenie NAZARET im. Św. Filipa Neri

WARSZTATY KULINARNE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2017

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Zapraszamy do udziału w warsztatach kulinarnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:

HARMONOGRAM:

14.02.2018 r.
godz. 12.00-14.00 praktyczne warsztaty kulinarne
Uczestnikami warsztatów mogą być tylko i wyłącznie osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, tj. dla których wystawiono skierowania do otrzymania pomocy.

Zgłoszenia na warsztaty przyjmują pracownicy socjalni.

data publikacji: 2018-02-09 20:21:41