Artykuł pochodzi ze stronny
Stowarzyszenie NAZARET im. Św. Filipa Neri

PODPROGRAM 2019 – efekty

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

  1. Stowarzyszenie „NAZARET” im. św. Filipa Neri w Bytowie z terenu województwa Pomorskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Chojnicach realizowało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 współfinasowany
    z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej raz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie
    grudzień 2019 – wrzesień 2020.

 

2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

 

3. Pomoc żywnościowa trafiła do 1.120 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa pomorskiego.

4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

- 57,08730 ton żywności;

-  8.740 paczek żywnościowych;

5. W ramach Podprogramu 2019 dla 46 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 8 warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących:

• żywieniowo-dietetyczne­ -  2 spotkania  dla 9 uczestników

• kulinarne - 4 spotkania dla 29 uczestników

• niemarnowania żywności - 2 spotkania dla 8 uczestników.

data publikacji: 2020-10-30 13:43:37