Artykuł pochodzi ze stronny
Stowarzyszenie NAZARET im. Św. Filipa Neri

WARSZTATY PRZECIWDZIAŁANIA MARNOWANIU ŻYWNOŚCI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2019

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Zapraszamy do udziału w warsztatach dietetyczno-żywieniowych realizowanych
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:

30.07.2020 r.
godz. 9.00-11.00  program edukacyjny dotyczący przeciwdziałania marnowaniu żywności
godz. 11.15-13.15 program edukacyjny dotyczący przeciwdziałania marnowaniu żywności

Warsztaty odbędą się w :

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bytowie

Uczestnikami warsztatów mogą być tylko i wyłącznie osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, tj. dla których wystawiono skierowania do otrzymania pomocy.

Zgłoszenia na warsztaty przyjmują pracownicy socjalni.

data publikacji: 2020-07-24 00:00:00