Stowarzyszenie NAZARET im. Św. Filipa Neri

ul. ŚW. Filipa Neri 1, 77-100 Bytów  NIP 842-16-07-471

WARSZTATY PRZECIWDZIAŁANIA MARNOWANIU ŻYWNOŚCI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2020

 2021-09-20 13:43:53  |  Maciej Horbacz  |      

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzeb...Wydawanie żywności w ramach POPŻ Podprogram 2020

 2021-08-24 13:53:16  |  Maciej Horbacz  |      

Wydawanie żywności w ramach POPŻ Podprogram 2020 Wydawanie żywności w ramach POPŻ Podprogram 2020

 2021-05-18 00:00:00  |  Maciej Horbacz  |      

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2020

W celu minimalizacji ryzyka zarażenia, zaleca się kwalifikowanie przez OPS/OPL osób na...Program operacyjny pomoc żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Program 2020

 2021-03-09 16:32:26  |  Maciej Horbacz  |      

Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących...