Stowarzyszenie NAZARET im. Św. Filipa Neri

ul. ŚW. Filipa Neri 1, 77-100 Bytów  NIP 842-16-07-471

Wydawanie żywności w ramach POPŻ Podprogram 2020

 2021-07-26 20:13:36  |  Maciej Horbacz  |      

Wydawanie żywności w ramach POPŻ Podprogram 2020 Wydawanie żywności w ramach POPŻ Podprogram 2020

 2021-05-18 00:00:00  |  Maciej Horbacz  |      

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2020

W celu minimalizacji ryzyka zarażenia, zaleca się kwalifikowanie przez OPS/OPL osób na...Program operacyjny pomoc żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Program 2020

 2021-03-09 16:32:26  |  Maciej Horbacz  |      

Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących...Wydawanie żywności w ramach POPŻ Podprogram 2020

 2021-02-15 00:00:00  |  Maciej Horbacz  |      

ROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2020

Stowa...Wydawanie żywności w ramach POPŻ Podprogram 2020

 2021-02-03 17:26:06  |  Maciej Horbacz  |      

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2020

Stow...